Aktuelt

Aukra kommune i samarbeid med Møreaksen og Kjerringsundet inviterer til informasjonsmøte. Statens vegvesen deltek også.

I medhald av plan og bygningslova §§ 12-3 og 12-8, og kommunen sitt delegeringsreglement punkt 18.1, vert det varsla oppstart av arbeid med reguleringsplan for Hollingsetervegen.

Vil du bli lærling i Aukra kommune? Vi har ledig ei stilling som lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget.

Aukra kommune har mottatt ein søknad om løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk (laks og aure) ved Orholmen i Aukra kommune.

I samband med Møre og Romsdal idrettskrets sitt 100-års jubileum, skal vi kåre den beste idrettsutøvaren. Alle idrettsråda i kommunane i Møre og Romsdal kan nominere ei kvinne og ein mann.

Drift- og arealutvalet vedtok i møte den 23. januar 2019, sak 6/19, å leggje «Trafikktryggingsplan for Aukra kommune 2019-2022» ut til offentleg høyring. Trafikktryggingsplanen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i seks (6) veker, i perioden 28.01.2019 – 11.03.2019. Saksdokumenta finn du nedst i artikkelen.

I medhald av plan og bygningslova §§ 12-3 og 12-8, og kommunen sitt delegeringsreglement punkt 18.1, vert det varsla oppstart av arbeid med reguleringsplan Halingshaughola friluftsområde og høyring av planprogram.

Søknadsfristen er 15. januar. 

I medhald av plan og bygningslova §§ 12-3 og 12-8, og kommunen sitt delegeringsreglement punkt 18.1, vert det varsla oppstart av arbeid med reguleringsplan Hollingen næring- og industriområde.