Informasjon frå kommunen

Aktuelt

Aukra formannskap har vedteke å delegere til kommunedirektøren å legge forslag til planstrategi 2021-2023 ut på offentleg høyring. Høyringsfrist er 20. november 2020.

Bassenget må diverre halde stengt fredag 16. og laurdag 17. oktober.

Dette er eit varsel frå Aukra kommune. Varselet gjeld området Torhaugmyra bustadfelt.

Gravide som bur på Gossen og må føde i Kristiansund, har rett på følgeteneste.

No kan du bestille time for influensavaksine dersom du er i risikogruppa. Andre må vente til 1. desember.

Anker på ferjekaia minner oss om kystkulturen

Aukra kommune treng medlemmar og varamedlemmar til forliksrådet for perioden 2021-2024. Frist for å melde si interesse er 12. oktober 2020.