Aktuelt

Røykvarslarar bør bli bytta ut etter 8-10 år. Har du sjekka kor gamle røykvarslarane dine er? Byt batteri og test røykvarslarane på Røykvarslardagen 1. desember.

Aukra kommune fekk søndag kveld og måndag melding om ytterlegare 2 positive covid-19 tilfelle.

Formannskapet har i møte 29. november 2021 innstilt til budsjett 2022 og økonomiplan med handlingsdel 2022-2025.

Aukra kommune har delt ut frivilligpris på frivilligfest 25. november

MOT i Aukra kommune skal kåre årets gledespreiar og vi ønskjer ditt forslag til kandidatar.

Informasjon om sprenging og anleggsarbeid – og påvirkning for tursti til Ørnehaugen

Sett av kvelden og bli oppdatert om det som skjer og skal skje i kommunen vår!

Aukra kommune markerer verdsdagen for psykisk helse den 29. oktober 2021.