Aktuelt

Aukra kommune legg Lokal forskrift for private planar, byggje- og delesaksbehandling, oppmåling og seksjonering ut til offentleg høyring. Høyringsfrist er 1. august 2021.

Les kommuneoverlegen si pressemelding nedanfor.

Frist for partia for å bestille eit gratis eksemplar av manntalet er satt til 1. juli 2021.

KoRus inviterar foreldre/føresette og andre interesserte til presentasjon av resultata for Ungdata-undersøkinga.

Vi innfører vatningsforbod i tidsrommet 2.-7. juni 2021 mellom kl. 8.00 og 20.00.

Torsdag 27. mai vart neste trinn i gjenopninga av Noreg sett i verk. 

Aukra kommune har fått overført 605 446 kroner som skal nyttast til å kompensere lokale bedrifter og føretak som er særleg hardt ramma av lokale og nasjonale smitteverntiltak i samband med covid-19 pandemien.

Søknadsfrist er 7. juni 2021. 

Det er vedteke at det vil bli ein geografisk fordeling av vaksinar.