Aktuelt

Valdagen for rådgjevande folkerøysting vert på måndag 18. november 2019. Vallokalet er ope mellom kl. 12.00 og 20.00.

Nokre innbyggjarar har fått tilsendt belastingsoppgåver to gonger

Formannskapet har i møte den 4. november 2019, sak 99/19, vedteke å leggje Klima- og miljøplan for Aukra kommune 2020-2030 ut til offentleg høyring. Planforslaget vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i seks veker, i perioden 8. november 2019 - 19. desember 2019.

Det er meldt inn fleire saker om mørke veglys på strekninga Nerbø- Nyhamna. 

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 28. oktober startar ei landsdekkjande arbeidsveke med fokus på eigenberedskap.

Aukra kommune jobbar i desse dagar med å ta i bruk ny rutine for distribusjon av fakturaer slik at mengda av digital utsending vert auka. Dette lettar arbeidet både for oss, og for dei som mottek faktura. Den nye forma for utsending resulterer òg i ein ny fakturablankett.

Som ei følgje av den nye løysinga vil alle faktura bli forsøkt sendt digitalt, via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Rekning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i ein e-post. Om dette ikkje er mogleg vert fakturaen levert som papirfaktura i postkassa di. 

Det blir influensavaksinering tysdag 5. og torsdag 7. november frå kl. 08.30 til kl. 15.00.

Kommunestyret i Aukra kommune vedtok den 1. oktober 2019 at det skal vere rådgjevande folkerøysting om målform i Julsundet skolekrins. Bakgrunnen for at det vert halde rådgjevande folkerøysting er at det har komme eit innbyggjarinitiativ om endring av hovudmål ved Julsundet skole frå nynorsk til bokmål.

Vintersesongen er no i gang og Aukra kommune vil komme med viktig informasjon om kommunal brøyting.