Aktuelt

Aukradagen er på nytt klar til å kunne bli gjennomført, som eit samlande trivselstiltak og fellesskapsarrangment for kommunen sine innbyggarar, tilreisande og besøkande. 

I år flytter vi scene, frukosttelt og aktivitetar til området ved Gossen barne- og ungdomsskole. Vi startar som vanleg med den tradisjonelle frukostserveringa, som markerer starten på årets Aukradag. 

Velkommen til ei triveleg helg!

Drift- og arealutvalet vedtok i møte den 27. mai 2019, sak 20/19, å leggje «Reguleringsplan Hollingsetervegen» ut til offentleg høyring. Reguleringsplan Hollingsetervegen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i ni (9) veker, i perioden 03.06.2019 – 07.08.2019. Saksdokumenta finn du nedst i artikkelen.

Drift- og arealutvalet vedtok i møte den 27. mai 2019, sak 19/19, å leggje «Reguleringsplan Riksfjord skole og idrettsanlegg» ut til offentleg høyring. Reguleringsplan Riksfjord skole og idrettsanlegg vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i ni (9) veker, i perioden 03.06.2019 – 07.08.2019. Saksdokumenta finn du nedst i artikkelen.

Aukra kommune og Aukra Næringsforum inviterer i eit ope møte tysdag 28. mai om næringspolitikk i Aukra.

Nedanfor finn du lenke til kva som skjer på 17. mai på Gossen og i Julsundet. 

Strandryddedagen er ein nasjonal miljødugnad i regi av Hold Noreg Rent der fleire tusen frivillige ryddar strender, øyer, holmar og havbotnen langs kysten så vel som langs bekker, elvar og innsjøar i innlandet.

Bustadfeltet er no ferdig opparbeida og 31 einebustadtomter er klare for sal. Du kan tinge tre tomter i prioritert rekkefølge. Feltet for konsentrert utbygging vil bli lagt ut for sal for lovleg etablert føretak seinare.

Opningstider for kommunehuset, legesenteret, biblioteket og NAV.

Fann du det du leita etter?