Aktuelt

Bustadfeltet er no ferdig opparbeida og 31 einebustadtomter er klare for sal. Du kan tinge tre tomter i prioritert rekkefølge. Feltet for konsentrert utbygging vil bli lagt ut for sal for lovleg etablert føretak seinare.

Opningstider for kommunehuset, legesenteret, biblioteket og NAV.

Strandryddedagen er ein nasjonal miljødugnad i regi av Hold Noreg Rent der fleire tusen frivillige ryddar strender, øyer, holmar og havbotnen langs kysten så vel som langs bekker, elvar og innsjøar i innlandet.

Er du opptatt av Aukra si historie? No kan du vere med i Aukra historielag.

Helseplattformen er eit stort prosjekt som har pågått sidan 2012. Prosjektet skal skaffe og innføre ein felles elektronisk pasientjournal for sjukehus, fastlegar og kommunehelsetenesta i heile Midt-Noreg. Vi er då utprøvingsregion for det nasjonale målbiletet «Éin innbyggjar - éin journal» gjennom Helseplattformen.  

Planen er både for tilsette og foreldre som har ei rolle for barna i overgangen frå barnehage til skole.

Frist for merknader er 25. april 2019

Til brukarar av legevakt og ambulanse i Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Molde, Rauma, Nesset og Sunndal

Faktura på kommunale gebyr 1. termin er no sendt ut til alle husstandar. Frå 2018 til 2019 har Aukra kommunestyret vedtatt ei samla gebyrauking på omlag 15 % for å dekkje kommunen sine kostnadar på områda.

Eining for innvandring og integrering arrangerer i samarbeid med Aukra kulturskole Internasjonal veke i Aukra kommune.

Fann du det du leita etter?