Aktuelt

Aukra kommune i samarbeid med Møreaksen og Kjerringsundet inviterer til informasjonsmøte. Statens vegvesen deltek også.

I medhald av plan og bygningslova §§ 12-3 og 12-8, og kommunen sitt delegeringsreglement punkt 18.1, vert det varsla oppstart av arbeid med reguleringsplan for Hollingsetervegen.

Vil du bli lærling i Aukra kommune? Vi har ledig ei stilling som lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget.

Aukra kommune har mottatt ein søknad om løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk (laks og aure) ved Orholmen i Aukra kommune.

I samband med Møre og Romsdal idrettskrets sitt 100-års jubileum, skal vi kåre den beste idrettsutøvaren. Alle idrettsråda i kommunane i Møre og Romsdal kan nominere ei kvinne og ein mann.

Drift- og arealutvalet vedtok i møte den 23. januar 2019, sak 6/19, å leggje «Trafikktryggingsplan for Aukra kommune 2019-2022» ut til offentleg høyring. Trafikktryggingsplanen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i seks (6) veker, i perioden 28.01.2019 – 11.03.2019. Saksdokumenta finn du nedst i artikkelen.

I medhald av plan og bygningslova §§ 12-3 og 12-8, og kommunen sitt delegeringsreglement punkt 18.1, vert det varsla oppstart av arbeid med reguleringsplan Halingshaughola friluftsområde og høyring av planprogram.

Familiebadinga er dessverre stengt på torsdagar t.o.m. 21. februar. Det er vanlege opningstider på fredagar og laurdagar.
 

Søknadsfristen er 15. januar. 

Fann du det du leita etter?