Kommunen sine aktueltsaker

Les alle våre nyheiter

Kommunen sine høyringar

Du finn alle våre høyringar på vår planportal.

Kommunen sine nyheitsbrev

Nyheitsbreva 2022

Politikk og administrasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Sjå politiske møte på nett, møtekalender, alt om valet, politiske råd og utval.

Meir om politikk og administrasjon

Aktuelt frå kommunen