Politikk og administrasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Sjå politiske møte på nett, møtekalender, alt om valet, politiske råd og utval.

Meir om politikk og administrasjon

Aktuelt frå kommunen

  • 27.03.2020 Lokale vedtak om karantene er oppheva
    Det lokale vedtaket om heimekarantene for tilreisande frå fylkane Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland, er...
  • 26.03.2020 Aukradagen 2020 vert utsatt
    Aukra kommune må diverre utsetje Aukradagen 6. juni 2020 grunna situasjonen kring koronaviruset. Vidare informasjon kjem så snart situasjonen er...