Kommunestyre- og fylkestingsval 2023 - Listeforslag

På denne sida finn du alle listeforslag som er levert til Aukra kommune. Sida vert oppdatert fortløpande.

Innkomne listeforslag ved kommunestyre- og fylkestingsval 2023

Frist for innlevering

Frist for innlevering av listeforslag er 31. mars kl. 12.00.

Informasjon om formalkrav til listeforslag og behandling av listene finn de på valg.no. Der finn de også lister som de kan bruke til listeforslaget dykkar.

Godkjente listeforslag til kommunestyreval 2023

Valstyret i Aukra vil i sitt møte den 2. mai 2023 behandle alle innkomne listeforslag til kommunestyreval 2023. Godkjente lister vil bli lagt ut etter møtet.

Kontakt

Martina Susanne Böttcher
Konsulent
E-post
Mobil 94 82 64 42