Varsel om brannøving laurdag 25. mars 2023

Varsel om brannøving laurdag 25. mars 2023

Nordmøre og Romsdal Brann og Redning (NORBR) skal laurdag 25. mars 2023 gjennomføre ei brannøving. Øvinga er planlagt mellom klokka 9.00 og 15.00.

Om brannøvinga

Øvinga går ut på kontrollert nedbrenning av eit hus ved Hauglandsvegen 11. Delar av Hauglandsvegen blir i samband med dette stengt, sjå vedlagt kartutsnitt. Det kan oppstå røykutvikling i området og det er difor ikkje tilrådd å nytte turstien frå Betania mot Riksfjordremma i denne perioden.

Både brannvesenet og ambulansen skal delta i øvinga.

Dato, tid og stad

  • Dato: Laurdag 25. mars 2023
  • Tid: Kl. 9.00-15.00
  • Stad: Hauglandsvegen 11

Kartutsnitt

I kartutsnittet nedanfor ser du stenging av Hauglandsvegen mellom krysset Riksfjordvegen/Hauglandsvegen og avkøyrselen til Aukra Arena.

Kartet viser stenging av Hauglandsvegen i Aukra kommune mellom krysset Riksfjordvegen/Hauglandvegen og avkøyrsel til Aukra Arena. - Klikk for stort bilete