OPPDATERT - Aukra-Hollingsholmen: Stenging av ferjesambandet natt 16. til 17. mars 2023 går ut - normal drift i sambandet

Oppdatert informasjon: Vedlikehald på Aukra ferjekai natt 16. til 17. mars 2023 går ut og det vert ordinær rute i sambandet.

Endringar i ferjetilbodet

Natt til 16. mars

  • Siste avgang frå Aukra den 15. mars kl. 22.30.
  • Siste avgang frå Hollingsholmen kl. 22.15.
  • Første avgang den 16. mars frå Aukra kl. 05.00.

NY! Ekstra avgang frå Aukra 15. mars kl. 22.00 og Hollingsholmen kl. 22.15 (korrespondanse med flyankomst).

Natt til 17. mars

  • Vedlikehald går ut. Det er ordinær rute i sambandet.

Informasjon om rutetider via Fjord1 si nettside

Søk i rutetider via appen eller nettsida til Fram

Endringar i busslinjene

Busstilbodet vert ikkje påverka.

Få trafikkmeldingar direkte til din mobiltelefon

Om du melder deg på denne tenesta, vil du få meldingar om t.d. endringar i rutesambandet Aukra-Hollingen direkte til din telefon.  

Motta SMS med trafikkmeldingar

Kontaktpersonar