Sal og skjenking av alkohol

Vidareføring av bevillingar i 2024

Alle allminnelege sals- og skjenkebevillingar i Aukra gjeld til og med 30. september 2024. I Aukra sin alkoholpolitisk plan vert det foreslått å vidareføre alle bevillingar i ytterlege fire år, og planen skal leggast fram for kommunestyret i løpet av våren 2024.

Aukra kommune har sendt ut informasjon om søknad om vidareføring av sals- eller skjenkebevilling til dagens bevillingshavarar. Frist for å søkje er 19. april 2024.

Søk om vidareføring av sals- eller skjenkebevilling