Aktuelt

Aukra kommune i samarbeid med Miljøfaglig utredning AS er i ferd med å avslutte arbeidet med ein forvaltningsplan for leplantingane på Gossen. Vi er interesserte i dine kommentarar til planforslaget!

Vegen blir mest sannsynleg opna på torsdag.

Resultatet er klart!

Valdagen for kommunestyrevalet og fylkestingvalet er måndag 9. september. Du kan stemme mellom kl. 10.00 og 20.00 i begge vallokala. 

Skal du førehandsstemme og har ikkje gjort det enda? Då har du mulegheit fram til fredag 6. september 2019.

Drift- og arealutvalet vedtok i møte den 14. august 2019, sak 34/19, å leggje reguleringsplan Tahaugen næringspark ut til høyring og offentleg ettersyn. Reguleringsplanen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i seks veker, i perioden 16.08.2019 - 30.09.2019. Saksdokumenta finn du nedst i artikkelen

Måndag 19. august 2019 startar det nye skoleåret.

Møre og Romsdal fylkeskommune vil som tidlegare ha eit utvida kollektivtilbod under Moldejazz. Det blir ekstra avgangar både på dag, kveld og natt.

Miljødirektoratet har motteke søknad frå Gassco AS om endring av løyve til verksemd etter forureiningslova for Nyhamna prosessanlegg i Aukra kommune i Møre og Romsdal.

Fann du det du leita etter?