Aktuelt

Kåring av beste enkeltkøyretøy og kortesjeinnslag.

Sjå Aukra sin 17.mai-film frå kl. 13.15 den 17. mai.

Sommartilbod for barn og unge i Aukra

Ledig stilling som kommunedirektør

Vi ønsker ein kommunedirektør som har god rolleforståing og er ein kulturbyggjar som skaper stoltheit og stabilitet i organisasjonen.  Du skal leie ein kommune med 450 tilsette og skal motivere og delegere ansvar slik at det skaper god samhandling på tvers av einingar. Kommunedirektøren evnar å vidareutvikle felles mål og arbeider for eit godt samspel mellom administrasjon, tillitsvalde, politikk, innbyggjarar og næringsliv. 

Også i år vert det ei annleis feiring av 17. mai i Aukra.

1. mai startar ny Stikk UT!-sesong. Lurer du på kva Stikk UT! er? Da kan det være lurt å lese informasjonsbrosjyra med kart som du har fått i posten. Du finn både brosjyre og kart også i denne artikkelen.

Informasjon frå 17. maikomité

Norske Shell AS søkjer om å føre straum ut til gassfeltet Ormen Lange fase 3 for å oppretthalde og auke gassproduksjonen på feltet.