Aktuelt

Aukra sogenemnd ønskjer seg fleire skribentar til Aukra gjennom tidene

Aukraringen-Riksfjordvegen.png

OPPDATERT INFORMASJONS: Vegen blir stengt for biltrafikk til og med 12. mars.

Dronebilde av Julsundet skole og fleirbrukshus

Julsundet skole inviterer alle føresette for barn som skal starte i 1. klasse på skolen til hausten.

Vi følgjer smittevernreglane.

Kaltrøa

Kommuneveg Buktavegen vil i dag 04.03.2021 bli avstengt ved innkjørsel til Kaltrøa. Sjå kartutsnittet for kor vegen vert stengt. 

Aukra kommune legg Omsorgsplan 2021-2030 for Aukra kommune ut på offentleg høyring. Høyringsfrist er 9. april 2021.

I Tilskotsportalen kan du finne fram til aktuelle tilskot for å finansiere foreininga sine eigne prosjekt. Databasen blir løpande oppdatert, og det er lett å søkje og navigere i tenesta.

Skatteliste for eigedomsskatt i Aukra kommune låg ute til offentleg ettersyn i tre veker frå og med 1. mars 2021, jamfor eigedomsskattelova § 15.

Velkommen til Aukra kommune sin offisielle Instagramkonto.

Gjeld Elvavegen og Kvernhusvegen.

Gossen barne- ungdomsskole inviterer alle føresette for barn som skal starte i 1. klasse på skolen til hausten.

Vi følgjer smittevernreglane.