Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Gå til temaside om koronaviruset

Aktuelt

Den 1. februar får 56 000 innbyggarar i fylket over 18 år invitasjon til å delta i ei folkehelseundersøking. Svara som kjem inn skal brukast til å lage både lokale og regionale planar og til å prioritere kva tiltak som må settast inn for å betre folkehelsa.

I skjemaet nedanfor kan du registrere ditt arrangement i Aukra kommune. Arrangementet vil ikkje vere synleg med det same du sender inn, men først etter at vi har publisert det.

Kommunen følgjer den prioriteringa som regjeringa har lagt opp til. 

Du kan bestille tid til koronatest på Gossen.

Aukra kommune er endeleg i gong med vaksineringa av bebuarane på sjukeheimen ved Aukra omsorgssenter. 

Regjeringa innfører frå i dag, 4. januar, desse påboda og forboda fram til 18. januar:

I medhald av plan og bygningslova § 12-12, har Aukra kommunestyre i møte den 17. desember 2020, sak 94/20, vedteke reguleringsplan Halingshaughola.

Aukra kommune er godt i gong med planlegging av Covid-19 vaksinering og mottok i dag vaksinasjonsutstyr frå Folkehelseinstituttet.

Aukra kommune legg kommunale politivedtekter ut på offentleg høyring. Høyringsfrist er 1. februar 2021.

Opningstider for kommunehuset, legesenteret, biblioteket og NAV.