Aktuelt

Vi får fleire varsel om brunt vatn ute på nettet. Områda Haugland, Riksfjord og Sentrum (Gamlevegen).

Norge er inne i andre smittebølge der viruset spreier seg raskt og alle fylker har smitteutbrot.

Gjeld vassleidning på strekninga Oterhals - Rindarøy.

Frå 1. november 2020 tek Skatteetaten over ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har hatt til no.

På grunn av pluggkøyring på ny vassleidning på strekninga Oterhals-Rindarøy kan det forekomme at enkelte vil oppleve dårleg vasstrykk eller at dei blir vasslause.

Dette er ein statusoppdatering i høve vassleveransen i kommunen.

Aukra kommune har no kontroll på vassleveransen og vi leverer vatn til Julsundet via Jendem og til Gossen via Tornes. Det er framleis ikkje produksjon av reintvatn frå Tverrlia.

Vi har førebels nok vatn til vanleg forbruk, men oppmodar framleis om at innbyggjarane viser måtehold i høve vassforbruket.

Aukra formannskap har vedteke å delegere til kommunedirektøren å legge forslag til planstrategi 2021-2023 ut på offentleg høyring. Høyringsfrist er 20. november 2020.