Aktuelt

Kommunestyret i Aukra kommune vedtok den 1. oktober 2019 at det skal vere rådgjevande folkerøysting om målform i Julsundet skolekrins. Bakgrunnen for at det vert halde rådgjevande folkerøysting er at det har komme eit innbyggjarinitiativ om endring av hovudmål ved Julsundet skole frå nynorsk til bokmål.

Vintersesongen er no i gang og Aukra kommune vil komme med viktig informasjon om kommunal brøyting.

Nasjonalt senter for e-helseforsking har ansvar for ei ny, digital, nasjonal undersøking om helse og sjukdom. Innbyggjarar i Møre og Romsdal er valde ut til å vere mottakarar av spørjeundersøkinga som skjer via mobiltelefon/SMS. Dei fyrste SMS-ene vart sendt ut på laurdag 5. oktober 2019.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Aukra kommunestyre i møte den 1. oktober 2019, sak 64/19, vedteke reguleringsplan Hollingsetervegen.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Aukra kommunestyre i møte den 1. oktober 2019, sak 63/19, vedteke reguleringsplan Riksfjord skole og idrettsanlegg.

Aukra kommune i samarbeid med Miljøfaglig utredning AS er i ferd med å avslutte arbeidet med ein forvaltningsplan for leplantingane på Gossen. Vi er interesserte i dine kommentarar til planforslaget!

Vegen blir mest sannsynleg opna på torsdag.

Resultatet er klart!

Valdagen for kommunestyrevalet og fylkestingvalet er måndag 9. september. Du kan stemme mellom kl. 10.00 og 20.00 i begge vallokala.