Aktuelt

Søndag 1. mai var det opning av StikkUT!-sesongen 2022 ved gapahuken i Aukraskogen.

Her finn du programma for 17. mai-feiring på Gossen og i Julsundet.

Aukra kommune skal busette 120 flyktningar i 2022. Men korleis er situasjonen akkurat no?

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS har ledig 3 faste stillingar og 2 stillingar som aspirant ved Aukra brannstasjon. 

1. mai 2022 startar sommarens StikkUT!-sesong og turane er no klare. I Aukra kommune har vi 12 StikkUT!- turmål som ventar på deg. Sesongen varar frå 1. mai til 31. oktober og turkartet kjem i postkassa di før 1. mai 2022.

Aukra kommune er på jakt etter sommarvikarar.

Er du 10. klassing og etter utkikk på sommarjobb? Aukra kommune lyser no ut ein del sommarjobbar til ungdom.

Nettvarbeidet skal sikre samanhengande helsetenester mellom kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta for barn og unge med psykiske utfordringar. 

Opningstider for kommunehuset, legesenteret, biblioteket og NAV.

Den 29. mars hadde Aukra kommune ved eining for innvandring og integrering informasjonsmøte og idédugnad i samband med at kommunen skal busette 120 flyktningar i 2022. Dette er ei stor oppgåve for kommunen, og for å lukkast er vi heilt avhengig av hjelp frå frivillige lag og organisasjonar, bedrifter og privatpersonar. Det var derfor svært gledeleg å sjå at det møtte opp personar som representerte alle dei ulike gruppene.