Aktuelt

Aukra kommune inviterer til opent infomøte 26. oktober.

Fekk du ikkje gjeve til tv-aksjonen?

På søndag 23. oktober var bøsseberarane på tur i kommunen vår. Fekk du ikkje gjeve? Du kan fortsatt gje eit bidrag til årets TV-aksjon.

Ordføraren og leiaren av Aukra pensjonistlag opnar digital kafé

Aukra kommune og Aukra pensjonistlag har i samarbeid opna tilbodet «digital kafé» med det mål om å førebygge digitalt utanforskap.

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer naboar og andre interesserte til informasjonsmøte i kommunestyresalen på Aukra kommunehus måndag 24. oktober kl. 18-19.

Grunna pågåande utbygging er turstien og andre tilkomstvegar til Ørnehaugen stengd for ei periode.  

Direktoratet for strålevern (DSA) ser eit auka behov for informasjon rundt ei atomhending, og spesielt tiltaka som går på jodtablettar og innemelding. DSA har derfor utvikla ein del spørsmål og svar mynta på publikum. Tilsvarande informasjon er også lagt ut på heimesida til DSA.
 

Styringsgruppa for planprosjektet, i samarbeid med politisk leiing i kommunane inviterer til informasjonsmøte om planen og arbeidet så langt.

Molde sjukehus tilbyr ei rekke kurs for pasientar og pårørande.

Har du ein bustad som du ønskjer å leige ut? Då vil vi gjerne høyre frå deg!