Aktuelt

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Aukra kommunestyre i møte den 1. oktober 2019, sak 63/19, vedteke reguleringsplan Riksfjord skole og idrettsanlegg.

Aukra kommune i samarbeid med Miljøfaglig utredning AS er i ferd med å avslutte arbeidet med ein forvaltningsplan for leplantingane på Gossen. Vi er interesserte i dine kommentarar til planforslaget!

Vegen blir mest sannsynleg opna på torsdag.

Resultatet er klart!

Valdagen for kommunestyrevalet og fylkestingvalet er måndag 9. september. Du kan stemme mellom kl. 10.00 og 20.00 i begge vallokala. 

Skal du førehandsstemme og har ikkje gjort det enda? Då har du mulegheit fram til fredag 6. september 2019.

Drift- og arealutvalet vedtok i møte den 14. august 2019, sak 34/19, å leggje reguleringsplan Tahaugen næringspark ut til høyring og offentleg ettersyn. Reguleringsplanen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i seks veker, i perioden 16.08.2019 - 30.09.2019. Saksdokumenta finn du nedst i artikkelen

Måndag 19. august 2019 startar det nye skoleåret.

Møre og Romsdal fylkeskommune vil som tidlegare ha eit utvida kollektivtilbod under Moldejazz. Det blir ekstra avgangar både på dag, kveld og natt.