Aktuelt

Aukra kommune har sidan desember hatt eit prosjekt med legging av ny hovudvassleidning frå Fanghol til Eidskrem. Dette er det siste lange strekket med asbestsementrøyr som er i kommunen.

Nordmøre og Romsdal brann og redning Aukra er med i prosjektet «Akutthjelper» igjennom Norsk Luftambulanse.

Bli med på Vårryddedagen den 19. mars 2022!

Grunna situasjonen i Ukraina mottek vi ein del spørsmål frå innbyggarne våre om tilgang på jodtablettar. 

Både Julsundet skole og Gossen barne- ungdomsskole inviterer føresette til barn som skal starte i 1. klasse på skolen til hausten på møte.

Skatteliste for eigedomsskatt i Aukra kommune låg ute til offentleg ettersyn i tre veker frå og med 28. februar 2022, jamfør eigedomsskattelova § 15.

På kurset får du kunnskap om demens, du treff andre pårørande i same situasjon og møter fagpersonar med kompetanse på området.

Vaksinering

Vaksinering covid-19 skjer på Aukra legekontor for vaksne og på helsestasjonen for barn.