Aktuelt

Vaksinering

Frå og med 21. november 2022 tilbyr Aukra kommune oppfriskingsdose (dose 4) til alle som ønskjer det av våre innbyggjarar over 18 år.

Aukra ferjekai

Heisetårna på Hollingsholmen ferjekai vart skifta ut tidlegare i november. No står heisetårna på Aukra ferjekai for tur. Sambandet blir derfor stengt fredag 18. november om kvelden samt natt til laurdag 19. november, om vêret tillet at arbeidet kan utførast.

Er du leiar i ei bedrift, i kommunen, eit idrettslag, ei fotballgruppe, barnehage, frivillegheit eller anna der det er viktig at folk trivst, spelar på lag og yter sitt beste?

Frivillige lag og organisasjonar, private aktørar og offentlege instansar kan søkje om tilskotet som er lyst ut av Bufdir.

Kan du tenke deg å leige ut? Då vil vi gjerne høyre frå deg!

Aukra kommune inviterer entreprenørar og andre leverandørar til eit informasjonsmøte i samband med utlysning av ny rammeavtale.

Ferje til Gossen

Det er planlagt vedlikehald av Hollingholmen ferjekai kveld/natt 3. til 4.november. Ein skal skifte ut heisetårna på Hollingsholmen. 

Har ein du kjenner endra seg i det siste? Eller sagt noko på ein måte som gjer deg bekymra? Er du uroleg for om han eller ho tenkjer på å ta livet sitt? Våg å bry deg!

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i minst tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 31. oktober startar ei landsdekkjande kampanjeveke om eigenberedskap.
 

Aukra kommune inviterer til opent infomøte 26. oktober.