Informasjon frå kommunen

Aktuelt

Aukra kommunestyre har i møte 2. april 2020, sak 21/20, vedteken å leggje ut Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjering og velferdsgoder i Aukra kommune til høyring. Høyringsfrist er 15. mai 2020.

Oppdatert informasjon om omsorgstelefon for barn, foreldre og familiar, samt informasjon om eventuelt barnehage- og SFO-plass i påska.

Aukra kommunestyret har i møte 4. mars 2020 vedteken å rullere Aukra kommune sine SFO-vedtekter.

Det lokale vedtaket om heimekarantene for tilreisande frå fylkane Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland, er oppheva per 27. mars 2020.

Aukra kommune må diverre utsetje Aukradagen 6. juni 2020 grunna situasjonen kring koronaviruset.

Vidare informasjon kjem så snart situasjonen er meir avklart.

Utdrag fra vedtaket:

  1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
  2. Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.
  3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
  4. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. 

I tråd med nasjonale retningsliner skal foreldre ikkje betale for barnehage og SFO medan tilbodet er stengd grunna koronautbrotet.

Heimetenesta ønskjer ein dialog med pårørande til personar som mottek  praktisk bistand og enklare hjelpetiltak, om mulegheiten for å hjelpe til. 

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring? Da ønskjer vi at du registrerer deg her.

Vil du vere meddommar for perioden 2021-2025? Fristen for å melde seg som meddommar i Aukra kommune går ut 6. mai 2020. 

Oppdatering: Fristen har gått ut. Skjemaet er stengt no.