Aktuelt

Det er meldt inn fleire saker om mørke veglys på strekninga Nerbø- Nyhamna. 

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 28. oktober startar ei landsdekkjande arbeidsveke med fokus på eigenberedskap.

Det blir influensavaksinering tysdag 5. og torsdag 7. november frå kl. 08.30 til kl. 15.00.

Kommunestyret i Aukra kommune vedtok den 1. oktober 2019 at det skal vere rådgjevande folkerøysting om målform i Julsundet skolekrins. Bakgrunnen for at det vert halde rådgjevande folkerøysting er at det har komme eit innbyggjarinitiativ om endring av hovudmål ved Julsundet skole frå nynorsk til bokmål.

Vintersesongen er no i gang og Aukra kommune vil komme med viktig informasjon om kommunal brøyting.

Nasjonalt senter for e-helseforsking har ansvar for ei ny, digital, nasjonal undersøking om helse og sjukdom. Innbyggjarar i Møre og Romsdal er valde ut til å vere mottakarar av spørjeundersøkinga som skjer via mobiltelefon/SMS. Dei fyrste SMS-ene vart sendt ut på laurdag 5. oktober 2019.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Aukra kommunestyre i møte den 1. oktober 2019, sak 64/19, vedteke reguleringsplan Hollingsetervegen.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Aukra kommunestyre i møte den 1. oktober 2019, sak 63/19, vedteke reguleringsplan Riksfjord skole og idrettsanlegg.