Informasjon frå kommunen

Aktuelt

Aukra kommune innfører følgende tiltak med øyeblikkelig virkning. Tiltakene gjelder til minimum 26. mars, men kan bli endret ved behov i tråd med råd fra FHI.

Grunna koronavirus vil NAV Aukra innskrenke sine opningstider. Innskrenkinga gjeld frå og med måndag 16. mars 2020 og inntil vidare.

Det blir gjennomført ei brannøving tysdag 10. mars....

Du finn informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helseNoreg.no.

Har du spørsmål om koronaviruset covid-19? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015 eller gå inn på heimesida til Folkehelseinstituttet.

Dersom du trur du kan vere smitta, ring fastlegen din. Dersom du ikkje får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117.

Aukra kommune skal ut med anbod på kommunal brøyting og vintervedlikehald for neste periode frå oktober 2020. I samband med dette inviterar vi til eit informasjonsmøte for alle interessentar.

Du kan velje å motta månadleg faktura for kommunale avgifter. Du kan søkje om månadleg faktura når som helst, og det vil gjelde frå månaden etter at du har søkt.

Måndag 10. februar startar ny legevaktsordning for Aukra og tidlegare Midsund kommune.

I medhald av plan og bygningslova § 12-12, har Aukra kommunestyre i møte den 19. desember 2019, sak 116/19, vedteke privat reguleringsplan Tahaugen næringspark.