Kontakt oss

Kontakt oss

Naud- og vakttelefonar

  • Vakttelefon kommunalteknisk drift: 915 16 740
  • Vakttelefon veg og trafikk: 915 16 740
  • Vakttelefon heimetenesta: 481 56 310
  • Påkøyrsel av dyr/ettersøk etter skadde/døde dyr: 02800

Sjølvbetjening

Finn ein tilsett Her finn du oversikt over tilsette og avdelingar   

Meld inn feil  Her kan du melde om feil på gatelys, hol i vegen, manglande strøing med meir. 

Du kan óg bruke kontaktskjemaet: 

Felt merka med * må fyllast ut

Kontaktinformasjon

Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kvardagar mellom kl. 08.30-15.30