Lag og organisasjonar

Lag og organisasjoner
Namn Heimeside Postadresse
Annai Poopathi Tamilsk kultursenter Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Aukra barnegospel Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Aukra fotoklubb Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Aukra husflidslag Heimeside 6480 Aukra
Aukra idrettsråd Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Aukra jeger- og fiskerforening Heimeside 6480 Aukra
Aukra kunstlag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Aukra kyrkjelyd Heimeside 6480 Aukra
Aukra musikkråd Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Aukra musikkverkstad Ingen hjemmeside Aukra
Aukra Næringsforum Heimeside 6480 Aukra
Aukra pensjonistlag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Aukra pistolklubb Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Aukra revmatikerforening Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Aukra småbåtlag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Aukra sykkelklubb Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Betania bedehus Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Eidskrem vel Ingen hjemmeside 6409 Molde
Eikrem grendalag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Ekko/Aureosen IL Heimeside 6409 Molde
Flyklubben Øyfly Heimeside 6480 Aukra
Gossen bondelag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Gossen bygdekvinnelag Heimeside 6480 Aukra
Gossen dykkerklubb Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Gossen frilynde ungdomslag (GFU) Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Gossen golfklubb Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Gossen Gospel Voices Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Gossen hundeklubb Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Gossen idrettslag Heimeside 6481 Aukra
Gossen mannskor Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Gossen musikkorps Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Gossen seniordans Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Gossen skolekorps Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Gossen ving Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Hjertvik vel Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Hoksnes velforening Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Hollingsholm småbåtforening Ingen hjemmeside 6409 Molde
Horrem naust- og sjøveglag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Horrem og Ny-Jord grendalag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Horrem og Ny-Jord småbåtlag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Hukkelberg vel Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Jermannburet vel Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Julsundet fleirbrukshus Ingen hjemmeside 6409 Molde
Julsundet hestesportklubb Ingen hjemmeside 6409 Molde
Julsundet hobby og husflid Ingen hjemmeside 6409 Molde
Julsundet musikkorps Ingen hjemmeside 6409 Molde
Julsundet skolekor Ingen hjemmeside 6409 Molde
Julsundet skytterlag Ingen hjemmeside 6409 Molde
Julsundet ungdomsklubb Heimeside 6409 Molde
Julsundmarkas venner Ingen hjemmeside 6409 Molde
Juvik Nyhamn båtlag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Klippen forsamlinghus Heimeside 6480 Aukra
Klippen søndagsskole Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Krik Julsundet og Søre Fræna Ingen hjemmeside 6409 Molde
Løvik kystfort Ingen hjemmeside
Løvik og Skarshaug vel Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Mevoldfeltet velforening Ingen hjemmeside 6409 Molde
Nautneset småbåtlag a/l Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Nerbø grendalag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
NMK Aukra Heimeside 6480 Aukra
Nyland grendalag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Over de 60 Julsundet Ingen hjemmeside 6409 Molde
Pinsemenighet Klippen Heimeside 6480 Aukra
Rindarøy velforening Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Røabukta velforening Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Rød bedehus Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Rødsøyvåg småbåtlag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Saltrøa Båthavn SA Heimeside 6409 Molde
Sameige lydanlegg Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Sanda grendalag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Sangkoret Fjelljom Ingen hjemmeside 6409 Molde
Sjøredningskorpset, avd. Aukra Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Slekt og Data Aukra Heimeside 6480 Aukra
Småge grendalag Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Småge småbåtforening Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Solem søndagsskole Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Solem vel Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Sporsem vel Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Sæter vel Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Tangen vel Ingen hjemmeside 6480 Aukra
UFO (Ungdommens fritidsordning) Ingen hjemmeside 6480 Aukra
Vonkirka Ingen hjemmeside 6480 Aukra