Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Gå til temaside om koronaviruset

Skolefritidsordning (SFO)

Søknadsfrist for SFO - hovudopptak

Hugs frist for søknad om SFO-plass 1. april!

Søk SFO-plass