Søk SFO-plass

Skolefritidsordning (SFO) er eit tilbod før og etter skoletid for elevar i 1.-4. trinn, og for elevar med særskilte behov i 1.-7. trinn. SFO har óg tilbod i enkelte feriar.

Søknadsfrist for SFO-plass

Frist for å søke om plass i hovudopptaket er 1. april.

Andre søknadsfristar

  • haustferie: 1. september
  • vinterferie: 15. januar
  • sommarferie: 1. mai
  • enkeltdagar: fortløpande

Slik søkjer du om SFO-plass

Skal du ha SFO-plass i feriane?

Skal du ha tilbod i feriane, kan du opplyse om det i søknadsskjemaet. Du må uansett søke om tilbod i feriane om du skal benytte deg av ferietilbodet. 

Prisar, tilbod, gratis kjernetid og opningstider for SFO

SFO-året startar 1. august kvart år. Det gjeld også for barn som startar i første klasse.

Klage

Endeleg klageinstans er klagenemnda i kommunen, som er Aukra formannskap.

Lover og reglar

I forskrift for kommunal skolefritidsordning (SFO) i Aukra kommune kan du lese meir om vedtektene til SFO. (PDF, 220 kB)

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Kontakt

Gossen barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 71 17 14 70
Julsundet skole
E-post
Telefon 71 17 18 80

Opningstider

Frå kl. 07:00 fram til skolestart

Frå skoleslutt til 16:30

Adresse

Besøksadresse

  • Gossen barne- og ungdomsskole: Skolevegen 24, 6480 Aukra.
  • Julsundet skole: Skolebakken 7, 6409 Molde.

 

Postadresse til skolane

  • Nyjordvegen 12, 6480 Aukra