SFO-rute

SFO-rute

SFO er ope desse periodane

  • Frå kl. 07:00 fram til skolestart
  • Frå skoleslutt til 16:30
  • Sommarferiane unnateke veke 33
  • Haustferien
  • Vinterferien

SFO er stengt desse periodane

  • Veke 33

Kontaktinformasjon

Gossen barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 71 17 14 70
Julsundet skole
E-post
Telefon 71 17 18 80