Søk om endring av tilbod, permisjon eller oppseiing av SFO-plass

Søk om endring av tilbod, permisjon eller oppseiing av SFO-plass

Søke om endring av SFO-tilbod

Søke om permisjon frå SFO

Om du ønskjer å søke om permisjon frå SFO, kan du ta kontakt med skolen.

Oppseiing av SFO-plass

  • Barnet har SFO-plassen til og med 4. klasse, eller fram til du seier opp plassen.
  • Du kan seie opp plassen skriftleg med 2 månaders varsel frå den 1. i månaden.
  • Seier du opp plassen etter 1. mars må du betale ut skoleåret. I spesielle høve, ved flytting ut av kommunen, kan rektor etter skriftleg søknad gjere unnatak frå reglane.
  • For oppseiing av plass, brukar du vårt elektroniske skjema.

Kontaktinformasjon

Gossen barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 71 17 14 70
Julsundet skole
E-post
Telefon 71 17 18 80