Nød- og vakttelefonar

Nød- og vakttelefonar

Nød- og vakttelefonar
Vakttelefon Telefon
Kommunalteknisk drift 915 16 740
Brøytevakt 915 16 740
Veg og trafikk 915 16 740
Veterinærvakt 71 25 62 22
Heimetenesta 481 56 310
Legevakt 116 117
Påkøyrd dyr/ettersøk 02800
Aukra legekontor 71 17 14 00
Brann 110
Politi 112
AMK 113

 

Kontaktinformasjon Psykososialt kriseteam

Kontakt

Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30