Naud- og vakttelefonar

Naud- og vakttelefonar

  • Vakttelefon kommunalteknisk drift: 915 16 740
  • Vakttelefon veg og trafikk: 915 16 740
  • Vakttelefon heimetenesta: 481 56 310
  • Legevakt: 115 116
  • Påkøyrsel av dyr/ettersøk etter skadde/døde dyr: 02800
  • Aukra legekontor: 71 17 14 00
  • Brann: 110
  • Politi: 112
  • AMK: 113