Informasjon frå kommunen

Naud- og vakttelefonar

Naud- og vakttelefonar

  • Vakttelefon kommunalteknisk drift: 915 16 740
  • Vakttelefon veg og trafikk: 915 16 740
  • Vakttelefon heimetenesta: 481 56 310
  • Påkøyrsel av dyr/ettersøk etter skadde/døde dyr: 02800