Opningstider kommunehuset frå og med 1. september 2020

Opningstider kommunehuset frå og med 1. september 2020

Frå og med 1. september 2020 gjeld nye opningstider for kommunehuset.

Kommunehuset er ope alle kvardager mellom kl. 10.00 og 14.00. Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30.

Finn ein tilsett

Kontakt oss