Tilknyting til nett

Korleis søkje om tilknyting til vatn og avløp?

Dette må du leggje ved søknaden

  • Situasjonsplan som viser stoppeventil, tilkoplingstad, stoppekranskilt, kummer mv.
  • Tinglyste erklæringar/avtaler
  • Sprinkleranlegg - skisse og hydraulisk berekning
  • Spesifikasjon av overvatn som vert ført til kommunalt nett utan eller med fordrøyning
  • Spesifikasjon for olje- eller fettutskiljar

Kva kostar det?

Du treng ikkje betale for tilknyting, dersom du har tilknytt vatn/avløp på same gårds- og bruksnummer før.

Årsgebyr for vatn og avløp, abonnementsgebyr mm.

Regelverk

Kontakt

Torstein Andreas Engstad
Prosjektleiar
E-post
Mobil 48 88 41 77
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30