Tilknyting til nett

Tilknyting til nett

Korleis søkje om tilknyting til vatn og avløp?

Dette må du leggje ved søknaden

  • Situasjonsplan som viser stoppeventil, tilkoplingstad, stoppekranskilt, kummer mv.
  • Tinglyste erklæringar/avtaler
  • Sprinkleranlegg - skisse og hydraulisk berekning
  • Spesifikasjon av overvatn som vert ført til kommunalt nett utan eller med fordrøyning
  • Spesifikasjon for olje- eller fettutskiljar

Kva kostar det?

Tilknytningsgebyr
Emne Gebyr vatn per 2019 inkl. moms Gebyr avløp per 2019 inkl. moms
Tilknytningsgebyr per bygg Kr. 12 500,- Kr. 12 500,-

Du treng ikkje betale for tilknyting, dersom du har tilknytt vatn/avløp på same gårds- og bruksnummer før.

Årsgebyr for vatn og avløp, abonnementsgebyr mm.

Regelverk

Kontaktinformasjon

Rune Hustad
Drifts- og prosjektleiar VA
E-post
Telefon 71 17 15 62
Mobil 948 14 818
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kvardagar mellom kl. 08.30 og 15.30

Fann du det du leita etter?