Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Aukra kommune ventar med vidare vaksinering med AstraZeneca til FHI og legemiddelverket har gjort sine vurderingar.

Gå til temaside om koronaviruset

Tilknyting til nett

Tilknyting til nett

Korleis søkje om tilknyting til vatn og avløp?

Dette må du leggje ved søknaden

  • Situasjonsplan som viser stoppeventil, tilkoplingstad, stoppekranskilt, kummer mv.
  • Tinglyste erklæringar/avtaler
  • Sprinkleranlegg - skisse og hydraulisk berekning
  • Spesifikasjon av overvatn som vert ført til kommunalt nett utan eller med fordrøyning
  • Spesifikasjon for olje- eller fettutskiljar

Kva kostar det?

Tilknytningsgebyr
Varenr. Varenamn Gebyr inkl. moms 2021
1000 TILKNYTNINGSAVGIFT VATN 12 500,-
1100 TILKNYTNINGSAVGIFT KLOAKK 12 500,-

Du treng ikkje betale for tilknyting, dersom du har tilknytt vatn/avløp på same gårds- og bruksnummer før.

Årsgebyr for vatn og avløp, abonnementsgebyr mm.

Regelverk

Kontaktinformasjon

Torstein Andreas Engstad
Driftsleiar veg/veglys og anlegg
E-post
Mobil 488 84 177
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30