Vass- og avløpsavgift

Vass- og avløpsavgift

Med heimel i «Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter» § 3, vedtok kommunestyret slike satsar for vass- og avløpsgebyr for 2022:

Gebyrsatsar vatn og avløp
Varenr Varenamn Gebyr 2022 inkl mva Standardgebyr 2022
300 ABB. GEBYR VATN 2 773  
301 FORBR.GEBYR VATN 14 5 226
400 ABB. GEBYR KLOAKK 1 921  
401 FORBR.GEBYR KLOAKK 12 4 124
890 LITEN VASSMÅLAR 300  
891 MIDDELS VASSMÅLAR 375  
892 STOR VASSMÅLAR 750  
1000 TILKN.AVG VATN 12 500  
1100 TILKN.AVG KLOAKK 12 500  

Kontaktinformasjon

Rita Eikebø
Bygn./renovasjon/vaktm.
E-post
Telefon 990 90 492
Mobil 990 90 492

Opningstider

Kommunehuset
Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus
Nyjordvegen 12
6480 Aukra