Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Gå til temaside om koronaviruset

Vass- og avløpsavgift

Vass- og avløpsavgift

Med heimel i «Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter» § 3, vedtok kommunestyret slike satsar for vass- og avløpsgebyr:

Årsgebyr

Abonnements- og forbruksgebyr

Tilknytningsgebyr

Målarleige

Kontaktinformasjon

Rita Eikebø
Bygn./renovasjon/vaktm.
E-post
Mobil 990 90 492