Vass- og avløpsavgift

Vass- og avløpsavgift

Med heimel i «Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter» § 3, vedtok kommunestyret slike satsar for vass- og avløpsgebyr:

Gebyrsatsar vatn og avløp

Gebyrsatsar vatn og avløp
Varenr Varenamn Gebyr 2023 inkludert moms Standardgebyr 2023
300 Abonnementsgebyr vatn        2 773,00  
301 Forbruksgebyr vatn              13,63 5 225,50
400 Abonnementsgebyr kloakk        2 199,03  
401 Forbruksgebyr kloakk              14,01 4 721,18
890 Liten vassmålar            300,00  
891 Middels vassmålar            375,00  
892 Stor vassmålar            750,00  
1000 Tilknytningsavgift vatn      12 500,00  
1100 Tilknytningsavgift kloakk      12 500,00  

Kontakt

Berit Cesilie Huse
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 92 01 90 85

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra