Vass- og avløpsavgift

Med heimel i «Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter» § 3, vedtok kommunestyret slike satsar for vass- og avløpsgebyr:

Gebyrsatsar vatn og avløp

Gebyrsatsar vatn og avløp
Gebyr Eining Sats 2024 Merknad
1000 Tilknytningsavgift vatn Pris kr      13 038,00 Kommunal deflator 4,3%, 2024
1100 Tilknytningsavgift kloakk Pris kr      13 038,00 Kommunal deflator 4,3%, 2024
300 Abonnementsgebyr vatn Pris kr        3 195,00
301 Forbruksgebyr vatn Pris kr per m3              12,75
400 Abonnementsgebyr kloakk Pris kr        2 534,00
401 Forbruksgebyr kloakk Pris kr per m3              16,23
890 Liten vassmålar Leigepris per år kr            313,00 Kommunal deflator 2024 4,3%
891 Middels vassmålar Leigepris per år kr            391,00 Kommunal deflator 4,3%
892 Stor vassmålar Leigepris per år kr            782,00 Kommunal deflator 4,3%
Årsgebyr kloakk Pris ved 180 m³ årleg forbruk kr        5 454,00
Årsgebyr vatn Pris ved 180 m³ årleg forbruk kr        5 490,00

Kontakt

Berit Cesilie Huse
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 92 01 90 85

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra