Informasjon frå kommunen

Gebyr for sals-, skjenke- og serveringsbevilling