Informasjon frå kommunen

Gebyr for etablerarprøva for serveringsbevilling

Gebyr for etablerarprøva for serveringsbevilling

For 2020 gjeld følgjande sats:

Gebyr for etablerarprøva for serveringsbevilling
Etablerarprøva etter serveringslova Gebyr
Gebyr for gjennomføring av etablerarprøva, pris per prøve: Kr. 400,-

Kontaktinformasjon

Martina Susanne Böttcher
Konsulent
E-post
Telefon 71 17 15 16