Elevavgift kulturskolen

Elevavgift kulturskolen

Kulturskolen
Forklaring Gebyr for 2022 (per år)
Elevavgift 2 528
Leige av instrument 521
Materiellavgift kunst 521
Elevavgift korpsaspirant 1 852
Fordjupningsplass 5 057

Elevmoderasjon: 25 % frå og med 2. elevplass per familie og 50 % frå og med 3. elevplass per familie.

Dersom elevplassen ikkje vert betalt innan tidsfristen, og det ikkje vert gjort skriftleg betalingsavtale, taper eleven kulturskoleplassen neste semester

Satsar for kjøp av lærar-/dirigentteneste for frivillige lag og organisasjonar:

  • 50% av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til barn/unge
  • 55% av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til vaksne

Kontaktinformasjon

Malin Solberg
Kulturskolerektor
E-post
Mobil 932 66 609