Informasjon frå kommunen

Elevavgift kulturskolen

Elevavgift kulturskolen

For 2020 gjeld følgjande satsar: 

Kulturskolen
Forklaring Gebyr for 2019
Elevavgift Kr. 2 430,-
Leige av instrument Kr. 500
Materiellavgift bildefag Kr. 500
Elevavgift aspirant/teater Kr. 1 780

Elevmoderasjon: 25 % frå og med 2. elevplass pr. familie og 50 % frå og med 3. elevplass pr. familie.

Dersom elevplassen ikkje vert betalt innan tidsfristen, og det ikkje vert gjort skriftleg betalingsavtale, taper eleven kulturskoleplassen neste semester

Satsar for kjøp av lærar-/dirigentteneste for frivillige lag og organisasjonar:

  • 50% av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til barn/unge
  • 55% av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til vaksne

Kontaktinformasjon

Malin Solberg
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 71 17 14 95
Mobil 932 66 609