Elevavgift kulturskolen

Elevavgift kulturskolen

Oversikt over elevavgift for kulturskolen

Oversikt over elevavgift for kulturskolen
Forklaring Betalingssats for 2023
Elevavgift 2 528,-
Leige av instrument 521,-
Materiellavgift kunst 521,-
Elevavgift korpsaspirant 1 852,-
Fordjupningsplass 5 057,-

Dersom elevplassen ikkje vert betalt innan tidsfristen, og det ikkje vert gjort skriftleg betalingsavtale, taper eleven kulturskoleplassen neste semester

Elevmoderasjon

  • 25 % frå og med 2. elevplass per familie
  • 50 % frå og med 3. elevplass per familie

Friplassar

Frå og med 2023 innfører kulturskolen friplassar for familiar med låg inntekt.

Les meir om friplassar

Dirigent-/lærartenester

Satsar for kjøp av lærar-/dirigentteneste for frivillige lag og organisasjonar:

  • 50% av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til barn/unge
  • 55% av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til vaksne

Kontakt

Malin Solberg
Kulturskolerektor
E-post
Mobil 93 26 66 09