Elevavgift kulturskolen

Elevavgift kulturskolen

Kulturskolen
Forklaring Gebyr for 2021 (per år)
Elevavgift Kr 2 471,-
Leige av instrument Kr 509,-
Materiellavgift bildefag Kr 509,-
Elevavgift aspirant/teater Kr 1 810,-
Fordjupningsplass Kr 4 943,-

Elevmoderasjon: 25 % frå og med 2. elevplass pr. familie og 50 % frå og med 3. elevplass pr. familie.

Dersom elevplassen ikkje vert betalt innan tidsfristen, og det ikkje vert gjort skriftleg betalingsavtale, taper eleven kulturskoleplassen neste semester

Satsar for kjøp av lærar-/dirigentteneste for frivillige lag og organisasjonar:

  • 50% av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til barn/unge
  • 55% av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til vaksne

Kontaktinformasjon

Malin Solberg
Kulturskolerektor
E-post
Mobil 932 66 609