Elevavgift kulturskolen

Elevavgift for kulturskolen frå 1. januar 2024

Elevavgift for kulturskolen frå 1. januar 2024
Gebyr Eining Sats 2024
Elev korpsaspirant Pris per år 1 932
Elevavgift Pris per år 2 637
Elevavgift på fordjupingsplass Pris per år 5 275
Leige av instrument og materialavgift kunstinfo Pris per år 544

Dersom elevplassen ikkje vert betalt innan tidsfristen, og det ikkje vert gjort skriftleg betalingsavtale, taper eleven kulturskoleplassen neste semester

Elevmoderasjon

  • 25 % frå og med 2. elevplass per familie
  • 50 % frå og med 3. elevplass per familie

Friplassar

Frå og med 2023 innfører kulturskolen friplassar for familiar med låg inntekt.

Les meir om friplassar

Dirigent-/lærartenester

Satsar for kjøp av lærar-/dirigentteneste for frivillige lag og organisasjonar:

  • 50% av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til barn/unge
  • 55% av faktisk kostnad for kjøp av dirigent til vaksne

Kontakt

Malin Solberg
Kulturskolerektor
E-post
Mobil 93 26 66 09