Friplass

Friplass

Aukra kulturskole innfører friplassar frå 1.januar 2023.

 

Aukra kulturskole har friplassar for lavinntektsfamiliar. Man kan søkje om friplass samtidig som man søkjer om elevplass i det elektroniske søknadsskjemaet. Er du allereie elev og vil søkje friplass, må du henvende deg til oss på telefon 93266609 eller kulturskolen@aukra.kommune.no

Dokumentasjon på inntekt (skatteoppgjør for forrige inntektsår) ettersendast via eDialog-sikker digital post. Dette kan du gjere via Min Side på kommunen si nettside: MinSide - Aukra kommune

Hvis den økonomiske situasjonen endrar seg, er man pliktig til å informere om det. Det må søkast på nytt for kvart skoleår. 

 
 

Inntektsgrensane per år for familien er:        

1 vaksen 

2 vaksne 

1 barn: 277 500 kroner            

1 barn: 435 000 kroner 

2 barn: 370 000 kr 

2 barn: 522 000 kr 

3 barn: 462 500 kr 

3 barn: 695 000 kr 

4 barn: 555 000 kr 

4 barn: 700 000 kr 

Ordninga gjeld ikkje for aspirantplasser (korpsa betalar avgift)