eFaktura

eFaktura

Rekninga rett i nettbanken.

Kva er fordelen med eFaktura?

eFaktura er enkel, oversiktleg og fleksibel, dessutan miljøvenleg – då ein slepp unna bruk av papir og transport.

  • Du får fakturaen rett i nettbanken, i staden for på papir i postkassa.
  • Du slepp å taste inn KID-nummer, kontonummer eller sum når du skal betale, - alt er ferdig utfylt og du kan berre stadfeste betalinga med et "klikk".
  • Du har full kontroll og oversikt, og kan endre sum og forfallsdato.
  • Du er ikkje avhengig av postkassa heime for å få betalt rekninga, - praktisk når du er på reise.
  • Du har tilgang til elektronisk arkiv i nettbanken for alle dine betalte (og ubetalte) rekningar.

Kontaktinformasjon

Fredrik Rønstad
Økonomikonsulent
E-post
Mobil 482 82 857
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30

Adresse

Aukra kommunehus
Nyjordvegen 12
6480 Aukra