eFaktura

Rekninga rett i nettbanken.

Kva er fordelen med eFaktura?

eFaktura er enkel, oversiktleg og fleksibel, dessutan miljøvenleg – då ein slepp unna bruk av papir og transport.

  • Du får fakturaen rett i nettbanken, i staden for på papir i postkassa.
  • Du slepp å taste inn KID-nummer, kontonummer eller sum når du skal betale, - alt er ferdig utfylt og du kan berre stadfeste betalinga med et "klikk".
  • Du har full kontroll og oversikt, og kan endre sum og forfallsdato.
  • Du er ikkje avhengig av postkassa heime for å få betalt rekninga, - praktisk når du er på reise.
  • Du har tilgang til elektronisk arkiv i nettbanken for alle dine betalte (og ubetalte) rekningar.

Kontakt

Fredrik Rønstad
Økonomikonsulent
E-post
Mobil 48 28 28 57
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra