Vegen mellom Aukra kulturhus og Byggern/Bunnpris vert stengt for utbetringar

Vegen mellom Aukra kulturhus og Byggern/Bunnpris vert stengt for utbetringar

Fylkesveg 530 Falkhytten mellom Aukra kulturhus og Byggern/Bunnpris blir heilt stengt for utbetringar. Gåande kan framleis bruke gangvegar og krysse fylkesvegen.

  • Start: Tysdag 6. september 2022
  • Slutt: Onsdag 7. september eller torsdag 8. september 2022

Omkøyring blir skilta, sjå også vegkart nedanfor.