Varsel om felling av mast 15. mai 2024

Forsvaret skal felle Nato-masta ved Hjertvikvegen onsdag 15. mai 2024. Arbeidet vil gå føre seg mellom klokka 12.00 og 12.30.

  • Arbeidet vert utført av AF Decom AS og Site Service
  • Hjertvikvegen vil bli stengd mellom innkøyring til Barnebo barnehage og krysset til Tangevegen i inntil 10 minutt rundt fellingstidspunktet
  • Turområdet Aukraskogen/Halingshaugen vil bli stengd rundt fellingstidspunktet
  • Fellinga vert varsla lokalt med sirene
  • Entreprenør vil kontakte naboane direkte
  • Det vil vere vaktpostar i området