Vår politikontakt er tilgjengeleg for drop-in måndag 12. februar

Aukra sin politikontakt Elin Eide Brøste vil vere tilgjengeleg for publikum:

  • Måndag 12. februar 2024
  • Kl. 14.30-17.30
  • Møterommet Fjøre på Aukra kulturhus

Politikontakten vil vere fysisk til stades på møterommet Fjøre som ligg ved kontora til kulturadministrasjonen i andre etasje på kulturhuset. Har du spørsmål eller tips du ønskjer å drøfte med ho, så er du velkomen til å kome innom.