Trafikktryggingstiltak ved Fanghol

Trafikktryggingstiltak ved Fanghol

I veke 45 skal Samuelsen Maskin sette i gang med trafikktryggingstiltak ved Fanghol.

Vi set i gang prosjektet «Gangveg gjennom krysset ved Fanghol» og det er forventa byggestart tysdag 7. eller onsdag 8. november 2023.

Prosjektet går ut på å legge til rette for mjuke trafikantar slik at desse blir leda trygt forbi krysset mellom Fylkesveg 662 (Julsundet), Kommuneveg 1029 (Vollskaret) og Kommuneveg 1014. 

Følgjande tiltak vert gjennomført:

  • Forlenge eksisterande rabatt ved Vollskaret 
  • Legge om innkøyrsler til turparkering ved Fanghol og Gamleskolen slik at innkøyring blir inn via vegen til Matberget
  • Byggje om lag 30 meter med ny gang- og sykkelveg langs Fangholvegen
Kart som viser trafikktryggingstiltak ved Fanghol.png - Klikk for stort bilete

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i veke 49 (4.-10. desember).