Ørnehaugen er stengd for all ferdsel

Ørnehaugen er stengd for all ferdsel

Grunna pågåande utbygging er turstien og andre tilkomstvegar til Ørnehaugen stengd for ei periode.  

Gjeld frå og med i dag, 17. oktober, og fram til ny melding vert gitt.