Oppstartsmelding for Aukraskogen, Torhaugmyra Aust og Åsdalen industriområde