Opningstider Innvandring og integrering sommar 2023

Opningstider Innvandring og integrering sommar 2023

Opningstidene gjeld veke 28-33

I veke 28-33 har eining for innvandring og integrering open måndag til fredag kl. 10.00-14.00. Eininga har kontor på gamle Riksfjord skole.