Ope informasjonsmøte om interkommunal sjøarealplan for Aukra og Hustadvika kommunar

Ope informasjonsmøte om interkommunal sjøarealplan for Aukra og Hustadvika kommunar

Styringsgruppa for planprosjektet, i samarbeid med politisk leiing i kommunane inviterer til informasjonsmøte om planen og arbeidet så langt.

Om møtet

Planarbeidet er no i gang med konsekvensvurdering av innspel til arealbruk i sjøområda. Det blir orientert om kva interesser som gjer seg gjeldande og utfordringane og muligheitene med desse.

Møtet er ope for alle som måtte vere interesserte. 

Dato, tid og stad

  • Dato: Måndag 7. november 2022
  • Tid: kl. 18.00
  • Stad: Aukra kulturhus

Program

  • Vel møtt ved ørdførarane
  • Innleiing ved prosjektleiar
  • Presentasjon av kartportalen og forklaring om bruk
  • Diskusjon og tilbakemelding frå politiske utval

Meir informasjon