Offentleg ettersyn - Val av meddommarar og skjønnsmedlemmar for perioden 2025-2028

Aukra kommunestyre skal velje nye meddommarar og føreslå nye skjønnsmedlemmar for perioden 2025-2028.

Ikkje alle kandidatar er på plass enno. Artikkelen vert oppdatert fortløpande.

Offentleg ettersyn

Etter domstollova § 68 skal liste over kandidatene som stiller til val som meddommar eller skjønnsmedlem ligge ut til offentleg ettersyn i minst to veker. Dersom du har ein innvending til ein av kandidatane, oppfordrar vi deg å gje oss ein tilbakemelding om det.

Kven kan ikkje stille til val?

Frist for innvendingar

Frist for å kome med innvendingar er satt til 7. juni 2024.

Korleis skal eg sende min innvending?

Du kan sende din innvending

Kandidatar som stiller til val som meddommar eller skjønnsmedlem