Kunngjering om frist for søknad om heimestemming ved kommunestyre- og fylkestingvalet 2023

Dersom du ikkje kan komme til eit vallokale grunna dårleg helse eller av andre grunnar, kan du søkje valstyret i kommunen din om å få stemme heime eller der du held til. Vi vil då kome til deg og ta imot førehandsstemma di.

Du må søkje innan fristen valstyret har bestemt.

Ta kontakt med serviceavdelinga innan tysdag 5. september kl. 14.00 på følgjande telefonnummer for å avtale tid: