Frosne røyr

Frosne røyr

Kaldt ver kan skape problem for huseigarar når vassleidninga frys. Her er nokon enkle tips for å unngå dette og litt om kva ein må gjere om leidninga allereie er frosen.

  • Vassleidninga kjem vanlegvis inn i huset i kjellaren, pass difor på å lukke igjen kjellardører og vindauge når temperaturen ute synker. Dersom det er opningar, gliper eller liknande så dytt isolasjonsmateriale inn i desse.
  • Når vatn frys aukar volumet med ca 10 %, og i lukkede røyrleidningar vil dette føre til skader på røyra.
  • Har du ein uisolert kjellar kan det løne seg å sette ein varmeovn der vatnet er i dei kaldaste periodane.

Det kan vere både vanskeleg og dyrt å tine opp frosne røyr, så det løner seg fort å vere føre var.

Slik unngår du frostskadar

  • Ved lengre fråver bør stoppekrana stengast.
  • Frostveske i vasslåsar hindrer frostsprenging og fordamping (tomme vasslåsar fører til at kloakkgass kan sive inn i huset).
  • Unngå at kald luft siger inn i rom med røyrleidningar.

Slik tiner du eit frose røyr

  • Skru av hovedstoppekrana.
  • Bruk ein hårtørkar eller vifteomn. Ver merksam på brannfaren ved bruk av konsentrert varme.
  • Eit anna alternativ er å knytte eit handkle rundt den frosne staden. Handkleet tilførast varmt vatn.
  • Open eld er ikkje tillatte.

Kjelde: SINTEF/Byggforsk

Kontaktinformasjon

Rune Hustad
Drifts- og prosjektleiar VA
E-post
Telefon 71 17 15 62
Mobil 948 14 818
Vakttelefon kommunalteknisk drift
Mobil 915 16 740

Opningstider

Kommunehuset
Kvardagar mellom kl. 08.30 og 15.30

Fann du det du leita etter?