Innmelding skole

Innmelding skole

Starte på skolen

Barna startar vanlegvis i grunnskolen det kalenderåret dei fyller 6 år.

Alle som er registrert i folkeregisteret i Aukra kommune, vil i februar/mars same år som barnet skal starte i første klasse, få ein invitasjon til eit informasjonsmøte frå den skolen barnet høyrer til. På møtet vert det gjeve informasjon om innskriving og skolestart. Dersom du ikkje har motteke eit slikt brev, må du ta kontakt med skolen.

Ta kontakt med

Ny ved skolen

Flytter du til Aukra kommune, må du melde inn barnet ditt i skolen.

  • Nærskole for øya: Gossen barne- og ungdomsskole
  • Nærskole for fastlandsdelen: Julsundet skole

Meld inn barnet ditt

Kontakt

Heidi Falkhytten
Rektor
E-post
Mobil 99 53 22 62
Terje Gundersen-Røvik
Rektor
E-post
Mobil 92 13 33 50