Kjøp av eigedomsinformasjon og kart

Kjøp av eigedomsinformasjon og kart

Aukra kommune sel eigedomsinformasjon, plandata, kart og nabolister med meir. Vi har avtaler med tre ulike nettbutikkar som distribuerer våre data. Her finn du produkt til byggesøknad, omsetning av eigedom og prosjektering.

Kommunen leverer ut identiske produkt til nettbutikkane, men vareutval og prisar kan variere ut frå korleis dei ulike butikkane presenterer sine produkt. Leveringstid er satt til fem verkedagar.

E-torg

Infoland

ePlassen

Kontaktinformasjon

Svein Rune Notøy
Arealplanleggar
E-post
Mobil 909 98 620
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus
Nyjordvegen 12
6480 Aukra