Torhaugmyra aust - konsentrerte bustadfelt

Torhaugmyra aust - konsentrerte bustadfelt

Tomtefelta på Torhaugmyra aust for konsentrerte bustadfelt er no klare for sal via meglar.

Annonsar for dei ulike felt på EiendomsMegler1 si heimeside

 
 

Kart 

Regelverket

Konsentrerte bustadfelt vert berre selt til føretak. 

Kontaktinformasjon

Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30