Søknad om kulturmidlar

Kven kan søkje om kulturmidlar?

Lag og organisasjonar som er registrert i Frivilligregisteret og er aktiv i Aukra kommune, kan søkje om tilskot.

Lag og organisasjonar kan ikkje søkje dersom dei:

 • er finansiert av offentlege midlar
 • har lukka medlemskap  
 • er politiske organisasjonar  
 • tar i vare yrkesinteresser
 • har kommersielle interesser

Ikkje registrert i Frivilligregisteret? Du kan registrere deg her.

Kva kan du søkje kulturmidlar til?

Kulturmidlar er eit tilskot til den daglege drifta av lag og organisasjonane.

Du kan og søkje på kulturmidlar ved oppstart av nye lag eller nye aktivitetar. Barne- og ungdomsarbeid har høg prioritet.

Når politikarane behandlar søknaden, legg dei vekt på:

 • Tal på medlemmane
 • Alderssamansetning
 • Aktivitetsnivå
 • Generelt kostnadsnivå

Slik søkjer du om kulturmidlar

Du kan søkje om kulturmidlar ved å bruke vårt elektroniske søknadsskjema.

Vedlegg til søknaden

 • Årsmelding
 • Rekneskap for siste året
 • Budsjett for året søknaden gjeld for

Du kan laste opp vedlegga direkte i søknadsskjemaet.

Frist for søknad om kulturmidlar

Søknadsfrist er 1. mai kvart år.

Kva skjer vidare med din søknad om kulturmidlar?

Søknadane vert behandla politisk i livsløpsutvalet, i møte i mai eller juni. Etter møtet vil vi sende deg eit brev.

Klage på vedtak om kulturmidlar

Vedtak om kulturmidlar er eit enkeltvedtak som du kan klage på.

Endeleg klageinstans er klagenemnda i kommunen, som er Aukra formannskap.

Retningsliner for kulturmidlar

Kontakt

Anne Jorunn Sandøy
Kultursjef
E-post
Mobil 95 90 70 55
Aukra kulturhus
Besøksadresse: Aukraringen 3, 6480 Aukra
Telefon 90 98 62 51