TV-aksjon

I 2023 er TV-aksjonen på søndag 22. oktober. I år skal pengane som vert samla inn, gå til Redd Barna. Dei skal bruke pengane til å hjelpe krigsramma barn - både i Noreg og rundt om i verda.

Informasjon til årets bøsseberarar vert sendt ut per e-post i veke 41. Rodekart som vert nemnd i e-posten finn du nedst i artikkelen under avsnittet Roder.

Kva er TV-aksjonen?

TV-aksjonen vert utført kvart år sidan 1974 og har blitt Noregs største dugnad. TV-aksjonen går av stabelen i oktober kvart år. På ein søndag mellom kl. 16 og kl. 18 er bøsseberarane på tur omkring i kommunen.

Eg vil vere bøsseberar for TV-aksjonen

Dersom du vil vere bøsseberar, kan du melde deg på tvaksjonen.no. Dette er TV-aksjonen si offisielle side, der alle bøsseberarar kan registrere seg. Kommunen får melding om at du har meldt deg på, og vil ta kontakt med deg.

Kor og når skal eg hente bøssa?

Vi har to hentestadar i Aukra kommune, ein på Gossen og ein på Julsundet. Når du har registrert deg som bøsseberar vil du få eit brev med oppmøtestad og kart. I dette brevet vil vi forklare nærmare, kva som skjer på aksjonsdagen og kven du deler rode med. Kort sagt, henter du bøssa i 15.15-tida, går på roda di og leverer bøssa tilbake, der du har henta ho.

Kor mange bøsseberarar treng vi?

Aukra kommune har 24 roder, og vi treng til saman 57 bøsseberarar. Det er anten to eller tre personar som går på same rode. De kan gå saman eller dele roda i to/tre og gå kvar sin del av roda.

Må eg ha kontantar når bøsseberarane kjem på besøk?

Du kan gjerne gi eit bidrag i kontant, men du kan også bruke Vipps. Vipser du mellom kl. 16 og kl. 18 på aksjonsdagen, vil bidraget ditt bli registrert som bøssebidrag i statistikken. Vippsnummeret er forskjellig frå år til år og TV-aksjonen legg ut informasjon om nummeret på aksjonsdagen. Bøsseberarane har og Vippsnummeret med seg på aksjonsdagen.

Roder

Nedanfor finn du alle rodekart for Aukra kommune. Orta er rode 24, men har ikkje eige kart, sidan heile Orta er ei rode.

Kontakt

Martina Susanne Böttcher
Konsulent
E-post
Mobil 94 82 64 42
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30