Matvett

Visste du at?

I Noreg kastar vi over 385 000 tonn med mat. Det svarar til meir enn vekta av heile Noregs befolkning og CO₂-utslepp tilsvarande nesten ein fjerdedel av personbiltransporten vår.

Godt over halvparten av matsvinnet oppstår hos forbrukarane. Det er naudsynt med ei generell kunnskapsheving om mat; riktig oppbevaring, varigheitsmerking og om gjenbruk av restar for å redusere matsvinnet

Lyst til å vite meir om korleis ein kan auke matvettet og redusere matsvinnet? Sjekk ut matvett!

Gå til matvett.no