Velferdsteknologi

Aukra kommune satsar på velferdsteknologi som ein del av sine tenester. Velferdsteknologi er ulike teknologiske løysingar som skal støtte opp, der personen sjølv ikkje meistrar åleine. 

Kva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er teknologi som bidreg til auka tryggleik, meistring og deltaking i kvardagen - både for brukarar, pårørande og helsepersonell. Det kan vere teknolgi som har vært i bruk lenge - som til dømes tryggleiksalarm - eller nyare teknologi som digitale tilsyn. Felles for alle er at den tekniske kunnskapen i samfunnet vert utnytta for å gjere kvardagen meir funksjonell uavhengig av sjukdom, sosial, psykisk eller fysisk funksjonsevne.

Velferdsteknologi i Aukra

I Aukra satsar vi på utvikling og kvalitet i tenestene våre. Vi har følgjande teknologi i bruk, men er stadig på utkikk etter nye løysingar:

  • Tryggleikspakke
  • Varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS)
  • Elektronisk medisineringsstøtte
  • Digitalt tilsyn
  • Ulike sensorar

Oversikt over velferdsteknologi i Aukra kommune

Slik søkjer du om velferdsteknologi

Fyll ut søknadsskjemaet om pleie- og omsorgstenester. I søknadsskjemaet skildrar du behova dine og kvifor du ønskjer velferdsteknologi.

Send inn søknad

Her finn du papirskjemaet for søknad om pleie- og omsorgstenester.

Oppseiing av velferdsteknologi

Ta kontakt med Aukra kommune om du ønskjer å avslutte tenesta.

Ta kontakt med oss

Klage på vedtak

Kontakt

Karoline Kvammen Rørseth
Ergoterapeut
E-post
Mobil 47 46 39 56
Inger Videm
Ergoterapeut
E-post
Mobil 47 46 39 56