Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Aukra kommune satsar på velferdsteknologi som ein del av sine tenester. Velferdsteknologi er ulike teknologiske løysingar som skal støtte opp, der personen sjølv ikkje meistrar åleine. 

Kva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er teknologi som bidreg til auka tryggleik, meistring og deltaking i kvardagen - både for brukarar, pårørande og helsepersonell. Det kan vere teknolgi som har vært i bruk lenge - som til dømes tryggleiksalarm - eller nyare teknologi som digitale tilsyn. Felles for alle er at den tekniske kunnskapen i samfunnet vert utnytta for å gjere kvardagen meir funksjonell uavhengig av sjukdom, sosial, psykisk eller fysisk funksjonsevne.

Velferdsteknologi i Aukra

I Aukra satsar vi på utvikling og kvalitet i tenestene våre. Vi har følgjande teknologi i bruk, men er stadig på utkikk etter nye løysingar:

  • Tryggleikspakke
  • Varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS)
  • Elektronisk medisineringsstøtte
  • Digitalt tilsyn
  • Ulike sensorar

 

Slik søkjer du om velferdsteknologi

Fyll ut søknadsskjemaet om helse- og omsorgstenester. I søknadsskjemaet skildrar du behova dine og kvifor du ønskjer velferdsteknologi.

Fyll ut søknadsskjemaet (PDF, 175 kB)

Oppseiing av velferdsteknologi

Ta kontakt med Aukra kommune om du ønskjer å avslutte tenesta.

Klage på vedtak

Kontaktinformasjon

Inger Videm
Ergoterapeut
E-post
Mobil 474 63 956