Vaksine for barn og unge

Vaksine for barn og unge

Oversikt over vaksinering av barn og unge

Oversikt over vaksinering av barn og unge
Alder Vaksine
6 veker Første vaksine mot rotavirussjukdom.
3 månadar Første vaksine mot difteri, stivkrampe, polio, kikhoste, hepatitt B og HIB-infeksjon, pneumokokksjukdom og 2. vaksine mot rotavirussjukdom.
5 månadar Andre vaksine mot difteri, stivkrampe, polio, kikhoste, hepatitt B og HIB-infeksjon og pneumokokksjukdom.
12 månadar Tredje vaksine mot difteri, stivkrampe, polio, kikhoste, hepatitt B og HIB-infeksjon og pneumokokksjukdom.
15 månadar Vaksine mot meslinger, kusma og raude hundar (MMR).
2. klassetrinn Kombinasjonsvaksine mot følgjande sjukdommar: difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt.
6. klassetrinn Vaksine mot følgjande sjukdommar: meslingar, kusma og raude hundar (MMR).
7. klassetrinn HPV-vaksine (humant papillomavirus). To dosar med minst 6 månadars intervall.
10. klassetrinn Kombinasjonsvaksine mot følgjande sjukdommar: difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.
10. klassetrinn Vaksinering mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).

Kontakt

Camilla Hjellset Orø
Leiande helsesjukepleiar
E-post
Mobil 91 32 59 30

Opningstider

Aukra helsestasjon

Kvardagar mellom kl. 08.30 og 15.30

Adresse

Besøks- og postadresse Aukra helsestasjon

Aukraringen 17

6480 Aukra

Besøksadresse avdeling Julsundet

Mevoldvegen 2 (Mevoldtunet)

6409 Molde