Ammekyndig helsestasjon

Ammekyndig helsestasjon

Helsestasjonen i Aukra har status som ammekyndig helsestasjon. 

Om tilbodet

  • Helsestasjonen informerar gravide om fordelane ved brysternæring og om kva dei kan gjere for å få til amminga.
  • Rettleie mødrene i korleis dei kan amme, og korleis dei kan oppretthalde mjølkeproduksjonen.
  • Sørge for at mødre får den hjelpa dei treng slik at barnet kan fullammast i seks månader. 

Ønskjer du meir informasjon om dette tilbodet, kan du ta kontakt med helsestasjonen eller jordmor.  

Du kan også gå inn på nettstaden til ammehjelpen og lese meir om tilbodet der. 

Kontakt

Camilla Hjellset Orø
Leiande helsesjukepleiar
E-post
Mobil 91 32 59 30

Opningstider

Aukra helsestasjon

Kvardagar mellom kl. 08.30 og 15.30

Adresse

Besøks- og postadresse Aukra helsestasjon

Aukraringen 17

6480 Aukra

Besøksadresse avdeling Julsundet

Mevoldvegen 2 (Mevoldtunet)

6409 Molde