Renovasjonsavgift

Renovasjonsavgift

I medhald av forureiningslova § 34 og forskrifter for renovasjon og for Aukra kommune, fastsettast slike gebyr for 2019:

Gebyr for 2020: 

Standardabonnement
Varenr. Type abonnement Gebyr inkl. moms
Standardabonnement 3 974,33,-
560 Fastgebyr renovasjon, pr boenhet 2 123,54
562 Fastgebyr renovasjon, hybel(dersom deler dunker med hovedenhet) 1 041,43
561 Fastgebyr Hytter 1 233,38

Standardabonnement: For tømming oftare og/eller andre behaldarar/storleikar, vert prisen auka tilsvarande.  

Andre renovasjonsgebyr: 

Renovasjon: 2. Abonnement for kjeldesorterte fraksjonar ut over standardabonnement

Renovasjon: 3. Abonnement for heimekompostering

Kontaktinformasjon

Rita Eikebø
Bygn./renovasjon/vaktm.
E-post
Telefon 71 17 15 50
Mobil 990 90 492