Renovasjonsavgift

Renovasjonsavgift

I medhald av forureiningslova § 34 og forskrifter for renovasjon og for Aukra kommune, fastsettast kommunestyret slike gebyr:

Renovasjon standardabonnement

Renovasjon standardabonnement
Varenr. Type abonnement Gebyr 2022 inkl. moms
Standardabonnement 4 700
560 Fastgebyr renovasjon, pr boenhet 2 510
562 Fastgebyr renovasjon, hybel(dersom deler dunker med hovedenhet) 1 230
561 Fastgebyr Hytter 1 460

Standardabonnement: For tømming oftare og/eller andre behaldarar/storleikar, vert prisen auka tilsvarande.  
 

Andre renovasjonsabonnement

Kontaktinformasjon

Rita Eikebø
Bygn./renovasjon/vaktm.
E-post
Telefon 990 90 492
Mobil 990 90 492

Opningstider

Kommunehuset
Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus
Nyjordvegen 12
6480 Aukra