Renovasjonsavgift

Renovasjonsavgift

I medhald av forureiningslova § 34 og forskrifter for renovasjon og for Aukra kommune, fastsettast kommunestyret slike gebyr:

Standardabonnement
Varenr. Type abonnement Gebyr 2021 inkl. moms
Standardabonnement 4 605,-
560 Fastgebyr renovasjon, pr boenhet 2 460,-
562 Fastgebyr renovasjon, hybel(dersom deler dunker med hovedenhet) 1 205,-
561 Fastgebyr Hytter 1 430,-

Standardabonnement: For tømming oftare og/eller andre behaldarar/storleikar, vert prisen auka tilsvarande.  

Andre renovasjonsgebyr: 

Kontaktinformasjon

Rita Eikebø
Bygn./renovasjon/vaktm.
E-post
Telefon 990 90 492
Mobil 990 90 492