Renovasjonsavgift

Renovasjonsavgift

I medhald av forureiningslova § 34 og forskrifter for renovasjon og for Aukra kommune, fastsettast kommunestyret slike gebyr:

Renovasjon standardabonnement

Renovasjon standardabonnement
Varenummer Type abonnement Gebyr for 2023 inkludert moms
Standardabonnement 5 499,00
560 Fastgebyr renovasjon, per bueining 2 936,70
562 Fastgebyr renovasjon, hybel (dersom hybel deler dunkar med hovudeining) 1 439,10
561 Fastgebyr hytter 1 708,20

Standardabonnement: For tømming oftare og/eller andre behaldarar/storleikar, vert prisen auka tilsvarande.  
 

Andre renovasjonsabonnement

Kontakt

Berit Cesilie Huse
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 92 01 90 85

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra