Renovasjonsavgift

I medhald av forureiningslova § 34 og forskrifter for renovasjon og for Aukra kommune, fastsettast kommunestyret slike gebyr:

Renovasjon standardabonnement

Renovasjon standardabonnement
Varenummer Type abonnement Gebyr for 2024 inkludert moms
559 Standardabonnement 6 599
560 Fastgebyr renovasjon, per bueining 3 524
561 Fastgebyr hytter 2 050
562 Fastgebyr renovasjon, hybel (dersom hybel deler dunkar med hovudeining) 1 727

Standardabonnement: For tømming oftare og/eller andre behaldarar/storleikar, vert prisen auka tilsvarande.  
 

Renovasjonsabonnement

Kontakt

Gerd Nerbø
Teknisk sjef
E-post
Mobil 97 18 16 69

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra